1
Pre ekonomiku väčšiny mimovládnych organizácií je typické získavanie prostriedkov zo súkromných zdrojov (členské príspevky, dary, predaj propagačných predmetov) a využívanie práce dobrovoľníkov.

Sama autorka bola najlepším príkladom fungovania cvičenia, keď po 30 roko
For more Bookmarking website list - Click here

Latest Comments